Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 533 345 064! Rezerwuj przejazd telefonicznie

Wróć z powrotem

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PODADRES.PL DLA KLIENTÓW

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako „RODO” chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH KONTAKTOWYCH JEST CARRAT ADAM KWIATKOWSKI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, PRZY UL. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 4, 40-772 KATOWICE, NIP: 634-00-67-578, REGON: 240809974.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy(poprzez formularz na stronie WWW.PODADRES.PL telefonicznie lub w osobiście w oparciu o REGULAMIN dostępny na stronie WWW.PODADRES.PL, podstawa: konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust 1 lit b) RODO. Dane przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy;

 2. prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z odpowiednimi przepisami prawa. Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami (np. podatkowymi);

 3. spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na WWW.PODADRES.PL (np. udzielenie informacji uprawnionym organom), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego w zw. z odpowiednimi przepisami prawa. Dane przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami;

 4. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która została wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru lub podanie dodatkowych danych. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody;

 5. podniesienia jakości usług np. poprzez badanie satysfakcji dotyczącej zrealizowanej umowy bezpośrednio po jej zakończeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług. Dane przetwarzane będą do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu;

 6. zapewnienia bezpieczeństwa mienia (pojazdów) Spółki np. za pomocą monitoringu GPS (m.in. geolokalizacja, prędkość pojazdu i inne parametry funkcjonowania pojazdu) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- polegający na dbaniu o mienie (samochody) zarządzane lub należące do Spółki. Dane przetwarzane będą przez maksymalny okres 3 miesięcy;

 7. podniesienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed roszczeniami oraz podnoszenia jakości usług np. za pomocą systemu nagrywania rozmów telefonicznych, podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zapewnieniu ochrony informacji i dbaniu o interesy Spółki. Dane przetwarzane będą przez maksymalny okres 3 miesięcy;

 8. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o jakość i wizerunek przedsiębiorcy. Dane przetwarzane będą do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem reklamacji, skargi, wniosku lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

 9. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów administratora. Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

DANE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jest ona zawsze dobrowolna i może być odwołana w każdej chwili.

Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami mailowo (info@podadres.pl), korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie spółki (dane kontaktowe administratora).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności. W szczególności dane mogą być przekazywane:

 • dostawcom usług płatności on-line,

 • towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z CARRAT ADAM KWIATKOWSKI,

 • dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych,

 • uprawnionym organom administracji publicznej (m.in., w zakresie postępowań mandatowych),

 • pozostałym podmiotom współpracującym z CARRAT ADAM KWIATKOWSKI w zakresie realizacji i obsługi wynajmu pojazdów (np. warsztaty, brokerzy).

TWOJE PRAWA

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • żądania przeniesienia danych w odniesieniu do danych osobowych, które przekazałeś administratorowi i które przetwarzane są na podstawie umowy,

 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by zawrzeć i w prawidłowy sposób zrealizować umowę. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz realizacja celów takich jak przewóz osób oraz opisanych w niniejszej klauzuli.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń już teraz na naszą infolinię:
Zadzwoń: +48 533 345 064

Wysłano twoją rezerwację!

Pracownik działu Obsługi Pasażera oddzwoni do Ciebie z informacją dotyczącą dostępności wolnych miejsc, ceny przejazdu, godzin przejazdu i przebiegu trasy.